MYSZY RASOWE


HOME
PODSTAWY
GENY
RASY
ODMIANY
STANDARD
WADY
ŹRÓDŁA


Poniżej rozpisane są uproszczone genotypy większości ras i odmian myszy rasowych.
Odmiany zostały podzielone na grupy pod kątem standardu. Nie wszystkie jednak są uznane.


Rasy
Odmiana Uproszczony genotyp
Long hair
Satin
Astrex
Rosette
Fuzzy
Hairless
go/go
sa/sa
Re/* lub Ca/*
rst/rst
fz/fz
hr/hr


Odmiany

Grupa self
Odmiana Uproszczony genotyp
Black
Black extreme
Chocolate
Mock chocolate
Blue
Blue leaden
Lilac
Dove
Champagne
Silver
Silver leaden
Lavender
PEW
BEW
Yellow
Red dom.
Fawn dom.
Cream
Apricot
Straw
Sepia
Yellow rec.
Red rec.
Fawn rec.
aa
a(e)a(e)
aa bb
aa BB\Bb\bb c(ch)c(e)
aa dd
aa lnln
aa bb dd
aa pp
aa bb pp
aa dd pp
aa lnln pp
aa bb dd pp
aa cc lub aa c(e)c(e) pp itp. lub p.e.marked
A(y)a lub A(y)A + c(e)c(e) itp. lub b.e.marked\b.e.bone
A(y)a lub A(y)A
A(y)a lub A(y)A + Bb\bb
A(y)a lub A(y)A + pp
A(y)a lub A(y)A + c(ch)c(ch)
A(y)a lub A(y)A + bb c(ch)c(ch) PP\p\pp
A(y)a lub A(y)A + b(c)/* dd PP\Pp\pp
aa c(ch)c(ch) \c(ch)c(e) \c(ch)c
ee BB
ee Bb/bb
ee Bb/bb pp


Grupa Tan & Fox
Odmiana Uproszczony genotyp
Black tan
Chocolate tan
Blue tan
Lilac Tan
Dove tan
Champagne tan
Silver tan
Silver tan leaden
Lavender tan
Agouti tan
Cinnamon tan

Black fox
Chocolate fox
Blue fox
Lilac fox
Chinchilla
a(t)a(t) lub a(t)a
a(t)a(t) lub a(t)a + bb
a(t)a(t) lub a(t)a + dd
a(t)a(t) lub a(t)a + bb dd
a(t)a(t) lub a(t)a + pp
a(t)a(t) lub a(t)a + bb pp
a(t)a(t) lub a(t)a + dd pp
a(t)a(t) lub a(t)a + lnln pp
a(t)a(t) lub a(t)a + bb dd pp
Aa(t)
Aa(t) bb

a(t)a(t) lub a(t)a + c(ch)c(ch)
a(t)a(t) lub a(t)a + c(ch)c(ch) bb
a(t)a(t) lub a(t)a + c(ch)c(ch) dd
a(t)a(t) lub a(t)a + c(ch)c(ch) bb dd
Aa(t) c(ch)c(ch)


Grupa Ticked
Odmiana Uproszczony genotyp
Agouti
Cinnamon
Blue agouti
Lilac agouti
Silver agouti
Argente
English Gold
Argente creme
Aa lub Aa
Aa lub Aa + bb
Aa lub Aa + dd
Aa lub Aa + bb dd
Aa lub Aa + c(ch)c(ch)
Aa lub Aa + pp
Aa lub Aa + bb pp
Aa lub Aa + B/* c(ch)c(ch) lub A(w) c(ch)c(ch) pp


Grupa Shaded
Odmiana Uproszczony genotyp
Himalayan
SSP
SBP
SSP fox
CPB
CPB fox
CPS/CPBL
burmese
blue burmese
lilac burmese

Sable
Chocolate sable
Blue Sable
Lilac sable
Dove sable
Marten sable
aa c(h)c
aa c(h)c(h)
aa c(h)c(h) dd
a(t)/* c(h)c(h)
aa c(h)c(e)
a(t)/* c(h)c(e)
aa c(h)c(e) dd
aa c(ch)c(h)
aa c(ch)c(h) dd
aa c(ch)c(h) bb dd

A(y)a(t)
A(y)a(t) bb
A(y)a(t) dd
A(y)a(t) bb dd
A(y)a(t) pp (genotyp kontrowersyjny)
A(y)a(t) c(ch)c(ch)


Grupa Marked
Odmiana Uproszczony genotyp
Banded
Belted
Capped
Rumpwhite
Variegated
Piebald broken
Even
Berkshire
Dutch
Hereford
Splashed
Tricolor
Roan rec.
Roan dom.
Merle
Brindle
Brindle
Brindle
W(bd) lub W(sh)
bt/bt
W(bd)W(sh)
Rwrw
Ww
ss
ss
nieustalony
du/du (genotyp kontrowersyjny)
wn/wn
Spl/* + c/* itp. lub Tg/* + c/* itp.
Spl/* + c/* itp. + marked lub Tg/* + c/* itp. + marked
ro/ro
Rn/*
ro(un)ro(un) (łaty na roan bg)
Mo(br) (samce letalne)
A(vy) (czerwony bg)
am/am (czarny bg)


Grupa Silvered
Odmiana Uproszczony genotyp
Silver grey
Silver fawn
Silver brown
Silver blue
Silver chocolate
Pearl
aa sisi
A(y)a lub A(y)A + sisi + PP/Pp/pp
Aa lub AA + sisi
aa dd sisi
aa bb sisi
aa pepe


Copyright by Mysza