MYSZY RASOWE


HOME
PODSTAWY
GENY
RASY
ODMIANY
STANDARD
WADY
ŹRÓDŁA


PODSTAWY GENETYKI MENDLOWSKIEJ


Zespół wszystkich genów jakie posiada dany osobnik nazywamy genotypem. Każda cecha składa się z dwóch genów (alleli), które oznaczane są literami alfabetu. U każdego osobnika jeden allel pochodzi od matki drugi od ojca. Każdy osobnik przekazuje tylko jednen gen z pary genów, które posiada.

Najczęściej mamy do czynienia z dwoma rodzajami genów - geny dominujące i geny recesywne. Geny dominujące to takie geny, które ujawniają sie jeśli osobnik posiada conajmniej jeden taki gen. Np. mysz o gnotypie "Aa" bedzie odmiany agouti, bo gen agouti "A" jest dominujący i dominuje nad genem "a". Geny resecywne, by się ujawnić muszą być dwa. Jeśli osobnik posiada tylko jeden gen recesywny,to jest jego tzw. nosicielem, tzn. nie widać u niego cech genu recesywnego,ale mogą się one ujawnić u potomstwa tego osobnika, jeśli drugi rodzic również jest nosicielem tego samego genu. Tzn. by potomstwo miało genotyp "aa" oboje rodzice muszą posiadać przynajmniej jeden gen "a".

Przykłady:

Gdy skojarzymy mysz Agouti, która ma dwa geny dominujące - AA - z myszą black, która ma dwa geny recesywne - aa - otrzymamy potomstwo o odmianie agouti, w którym każdy osobnik będzie nosicilem black.Gdy następnie połączymy ze sobą samca i samicę z miotu powyżej (oba o gnotypie Aa) otrzymamy myszy w odmianach agouti (AA i Aa) i black (aa), jak na rysunku poniżej.Gdy skojarzymy mysz agouti o genotypie Aa (nosiciel black) z myszą black o genotypie aa, otrzymamy myszy agouti (wszystkie będą osicielami black) i myszy black (aa).Gdy skojarzymy ze sobą dwie myszy black o genotypie aa, w miocie będą same czarne myszy.Krzyżówki powyżej przedstawiają zasady dziedziczenia w obrębie jednej pary genów. W praktyce każda mysz ma wiele par genów. Rozpisując krzyżówkę dla konkretnych osobników trzeba brać pod uwagę wszystkie pary genów, którymi one dysponują (z tych, które nas interesują, czyli zwykle te dotyczące ubarwienia i długości włosa).
Copyright by Mysza